เรื่องที่ 40 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 22 – 23 สิงหาคม 2559

 

22สค

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จดหมายถึง รร.หน่วยเบิก จดหมายถึง สพป. จดหมายถึง สพม. ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร รายชื่อ รร.ประถม รายชื่อ รร.มัธยม รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

เรื่องที่ 39 การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

31กค

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

การเข้าลงทะเบียน ให้คลิกรหัสนี้เข้าได้เลย   http://goo.gl/forms/lfmxr8qJ6lmIf1Pf2

DownLoad…เอกสารแนบ

เรื่องที่ 38 การปรับหลักสูตร IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

slide67

การปรับหลักสูตร IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยปรับเปลี่ยนให้นักเรียนม.1 และม.4 เริ่มเรียน IS1 ในภาคเรียนที่ 2 จากเดิมเรียนม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 มีผลทำให้ การเรียนการสอนทั้ง IS1 IS2 และ IS3 นักเรียนจะเรียนจบเมื่ออยู่ชั้นม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงาน IS ได้เร็วขึ้น จากเดิมจบทั้ง 3 IS เมื่อชั้นม.3 และม.6 ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงปรับเปลี่ยนจะมีการทับซ้อนกันของการเรียน IS คือ IS1 เรียนทั้ง ม.1 ม.4  IS2 ม.2 ม.5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เรื่องที่ 37 งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

market-research

งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

  1. เมธี ทองคำ 2559
  2. กิตติธัช แจ้งสว่าง 2556
  3. กษมาพร ทองเอื้อ 2555

เรื่องที่ 36 เอกสารประกอบการเรียน IS1 ม.1 และ ม.4

is

เอกสารประกอบการเรียน IS1 ม.1 และ ม.4 จัดทำสำเนาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเย็บเอกสารเรียบร้อยแล้ว เชิญคุณครูผู้สอนรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

เรื่องที่ 35 สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพนิ่ง1

สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชา IS   และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม สัมนาเวทีศักยภาพ ระดับประเทศ

หนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือแจ้ง สพม. สพป. บัญชีจัดสรรงบ รร.มัธยม บัญชีจัดสรรงบ รร.ประถม