เรื่องที่ 40 งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล 22 – 23 สิงหาคม 2559

 

22สค

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จดหมายถึง รร.หน่วยเบิก จดหมายถึง สพป. จดหมายถึง สพม. ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร รายชื่อ รร.ประถม รายชื่อ รร.มัธยม รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

เรื่องที่ 39 การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล

31กค

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

การเข้าลงทะเบียน ให้คลิกรหัสนี้เข้าได้เลย   http://goo.gl/forms/lfmxr8qJ6lmIf1Pf2

DownLoad…เอกสารแนบ

เรื่องที่ 38 การปรับหลักสูตร IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

slide67

การปรับหลักสูตร IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โดยปรับเปลี่ยนให้นักเรียนม.1 และม.4 เริ่มเรียน IS1 ในภาคเรียนที่ 2 จากเดิมเรียนม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 1 มีผลทำให้ การเรียนการสอนทั้ง IS1 IS2 และ IS3 นักเรียนจะเรียนจบเมื่ออยู่ชั้นม.2 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำเสนอผลงาน IS ได้เร็วขึ้น จากเดิมจบทั้ง 3 IS เมื่อชั้นม.3 และม.6 ภาคเรียนที่ 1 ในช่วงปรับเปลี่ยนจะมีการทับซ้อนกันของการเรียน IS คือ IS1 เรียนทั้ง ม.1 ม.4  IS2 ม.2 ม.5 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

เรื่องที่ 37 งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล

market-research

งานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ขอบคุณไว้ ณ ที่นี้

  1. เมธี ทองคำ 2559
  2. กิตติธัช แจ้งสว่าง 2556
  3. กษมาพร ทองเอื้อ 2555

เรื่องที่ 36 เอกสารประกอบการเรียน IS1 ม.1 และ ม.4

is

เอกสารประกอบการเรียน IS1 ม.1 และ ม.4 จัดทำสำเนาเรียบร้อยแล้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์คอมพิวเตอร์ช่วยเย็บเอกสารเรียบร้อยแล้ว เชิญคุณครูผู้สอนรับได้ที่ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

เรื่องที่ 35 สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล

ภาพนิ่ง1

สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชา IS   และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม สัมนาเวทีศักยภาพ ระดับประเทศ

หนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือแจ้ง สพม. สพป. บัญชีจัดสรรงบ รร.มัธยม บัญชีจัดสรรงบ รร.ประถม

เรื่องที่ 34 โรงเรียนรับการติดตามประเมิน SCQA 26 สิงหาคม 2558

DSCN7436

โรงเรียนรับการติดตามประเมิน SCQA 26 สิงหาคม 2558

26 สิงหาคม 2558 โรงเรียนชุมแพศึกษารับการประเมินติดตามการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ SCQA โดยคณะกรรมการชุดที่ 9 นำโดย ท่านผู้อำนวยการกรรณิกา ศรีสัตย์รสนา ท่านผู้อำนวยการพิศิษฐ์ วรรณศรี และคณะ โรงเรียนชุมแพศึกษานำทีมเพื่อรับการประเมินโดยท่านผู้อำนวยการธำรง ชื่นนิรันดร์ ท่านรองมณฑิรา ดีบุญมี ณ ชุมแพ ทานรองสมเดช สอนถม ท่านรองธนะ สมน้อย ท่านรองณัฐวุฒิ ศักดิ์คำดวง และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทีมงานกลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ และคุณครูที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินจาก 6 หมวด ได้คะแนนรวม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินคือ 250 คะแนน อย่างท่วมท้น ขอบคุณทุกๆท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นับเป็นอีกความก้าวหน้าของชุมแพศึกษาสู๋โรงเรียนมาตรฐานสากล รูปทั้งหมด