บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา

เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล จังหวัดขอนแก่น 27 ต.ค.61

ผลการประกวด

โฆษณา

การจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา 2561

ด้วยโรงเรียนชุมแพศึกษา   ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลในปีการศึกษา 2553  ซึ่งโรงเรียนมาตรฐานสากลเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนำมาใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานของสากล  หรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง  คือมีความสามารถในการร่วมมือในการทำงานและการแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้เรียนอยู่ในเวทีระดับนานาชาติได้อย่างรู้เท่าทัน  ดังนั้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก  มีทักษะ  ความรู้  ความสามารถและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลได้กำหนดไว้ 5 ประการคือ  เป็นเลิศวิชาการ  สื่อสารสองภาษา  ล้ำหน้าความคิด  ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์  และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก  จึงได้จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานเวทีศักยภาพผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล  ปีการศึกษา 2561  ในวันจันทร์ที่ 3  กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30-12.00 น.   ณ ชั้นล่าง  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  อาคาร 2

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการประเมินฯ OBECQA และจัดทำแนวทางการดำเนินการ Coaching
เพื่อพัฒนาโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ

ที่มา : https://secondary.obec.go.th/

9 ก.ค.61 แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่าย

โรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

รุ่น 1 และรุ่น 2 โรงเรียนละ 10,000 บาท

รุ่นที่ 3 โรงเรียนละ 5,000 บาท

คลิกที่นี่

เอกสารเกี่ยวกับโรงเรียนมาตรฐานสากล อาจจะเก่าไปหน่อยแต่ก็ยังใช้ได้ครับ

คลิกที่นี่

ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกอบรมวิทยากรแกนหลัก โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
ระหว่างวันที่ 4 – 7 เมษายน 2561
ณ โรงแรมพาลาสโซ รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

เอกสารดาวน์โหลดประกอบการอบรม 6 ภูมิภาค โรงเรียนมาตรฐานสากล

คลิกเลย1  คลิกเลย2

มีนาคม 2019
อา พฤ
« พ.ย.    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

สถิติบล็อก

  • 235,648 hits
โฆษณา