RSS

ตารางสอนครู IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

ตารางสอนครู IS ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 15 คน

อภิวิชญ์ อภิรมยานนท์

สัญญา เบ้าวัน

อัมพร เสือช้าง

ปาณท เวียงเหล็ก

ชาตรี ขุนภักดี

ไชยา เหล่าประเสริฐ

ทัศนีย์ งามสมหาญ

ศศมน มะปราง

นงค์นุช เพ็ชรนอก

พฤทธิ์ จันทรบุตร

ธนเดช วิไลรัตนากูล

ชวพงศ์ กุลพันธ์

อุไร ทองดี

กิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล

ชยามร พิมพ์สุข

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: