179

เรื่องที่ 1 ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่บล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 กลุ่มวิชาการได้มอบหมายให้คุณครูกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา IS ทั้งหมด ภายใต้การนำของคุณครูศศมน มะปราง หัวหน้ากลุ่มสาระฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียน สมเดช สอนถม คุณครูนงค์นุช เพ็ชรนอก หัวหน้างานการเรียนการสอน กลุ่มวิชาการ โดยกลุ่มวิชาการได้มอบหมายให้ นายธนเดช วิไลรัตนากูล และนางชวนชื่น มลิลา เป็นผู้ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน IS

งานพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนและจัดการเรียนการสอน/IS กลุ่มวิชาการ จึงได้จัดทำบล็อกเพื่อการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษาขึ้น เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอน IS หากมีสิ่งใดที่จะเสนอแนะหรือสอบถามสามารถเข้าไปที่หน้า เสนอแนะ หรือ คำถาม หรือติดต่อที่ นายธนเดช วิไลรัตนากูล ห้องวิชาการ อาคาร 6 ยินดีให้บริการ
Advertisements