เรื่องที่ 3 เพิ่มหน้า VDO การจัดการเรียนการสอน IS เป็นการบรรยายในการประชุมโรงเรียนมาตรฐานสากลรุ่นที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น คลิกที่หน้า VDO การจัดการเรียนการสอน IS

Advertisements