เรื่องที่ 9 วันที่ 9 กรกฏาคม 2556 สมป.แจ้งให้นักเรียนม.2สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ นับเป็นข่าวดีที่หลาย ๆ โรงเรียนรอคอย ขอบคุณสมป.ที่จัดสรรงบประมาณมาให้ดำเนินการจัดสอบ นักเรียนม.2 จำนวน 120 คน ถ้าต้องการให้นักเรียนสอบมากกว่านั้นก็ชำระค่าสอบได้คนละ 77 บาท กำหนดการสอบ 15 ส.ค.-15 ก.ย.56 เป็นข้อสบ Oxford Online Placement test  ใช้เวลาสอบ 60 นาที 60 ข้อ สอบผ่านอินเทอร์เน็ต
นักเรียนชั้นม.2 เตรียมตัวได้ครับ

DownLoad…เอกสารแนบ

ที่มา http://210.246.188.154/obec_scd/index2554.php

Advertisements