RSS

เรื่องที่ 10 ให้นักเรียนชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 กรอกข้อมูล IS

05 ส.ค.

ประกาศ จาก งานจัดการเรียนการสอน IS โรงเรียนชุมแพศึกษา

ขอความกรุณาคุณครูผู้สอน IS ทุกท่าน แจ้งให้นักเรียนที่ท่านสอน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 โดยมอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มทำการกรอกข้อมูล IS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ตามลิงค์ด้านล่างนี้
IS1

IS3

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ครูธนเดช  วิไลรัตนากูล  ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน สิงหาคม 5, 2013 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: