18 ธันวาคม 2556 จัดทำคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2550 จำนวน 16 เล่ม แจกให้ครูผู้สอน IS2 ยืมในการเรียนการสอนจำนวน 15 ท่าน เนื่องจากรายงานเชิงวิชาการในวิชา IS2 ใช้รูปแบบการจัดทำวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

cover

ไฟล์คู่มือ :

thesis01 thesis02 thesis03 thesis04 thesis05 thesis06 thesis07 thesis08 thesis10 thesis11 thesis12 thesis13 thesis14 thesis15 thesis16 thesis17 thesis18

Advertisements