IMG_1065

IMG_1058

การนำเสนอ IS ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1-2 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนชุมแพศึกษาได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ 2 ชิ้นงาน

ม.ต้น 1 ชิ้นงาน

29

 

และม.ปลาย 1 ชิ้นงาน

30

ผลการนำเสนอ  ได้ระดับเหรียญเงิน ทั้ง 2 รายการ ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจด้วยครับ ผลการแข่งขันทั้งหมด

IMG_1061คลิกดูภาพ

 

Advertisements