DSCN0439

DSCN0449

วันที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 25 ท่าน ให้เกียรติศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้รายวิชา IS ได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการธำรง ชื่นนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา ท่านรองผู้อำนวยการ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีอย่างดียิ่ง  บรรยากาศเป็นไปอย่างกันเอง คลิกดูภาพทั้งหมด

DSCN0460

Advertisements