เรื่องราวเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน OBECQA ซึ่งจะใช้กับโรงเรียนมาตรฐานสากลทั่วประเทศมี 7 หมวด มาฟังกันชัด ๆ ครับว่าเขาประเมินอย่างไร

2

คลิกที่นี่

Advertisements