12

สพฐ. ขอส่งรายละเอียดและแนวทางการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม) เพื่อให้ สพม. ดำเนินการ

จัดประชุมชี้แจงและจัดสอบในวันที่ 2 ส.ค. 2557 ต่อไป

 

http://210.246.188.154/obec_scd/index2554.php

Advertisements