การนำความรู้บริการสังคม IS3 นักเรียนม.3 คัดเลือกมาห้องละ 1 ผลงานร่วมกับงานแรลลี่วิชาการของโรงเรียน นำเสนอแบบโปสเตอร์ใช้ขนาดมาตรฐาน 90*110 ซม. ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2557

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Advertisements