18

สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้ สพฐ. ทราบ รายละเอียดตามหนังสือและบัญชีจัดสรรงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

DownLoad…เอกสารแนบ

Advertisements