RSS

เรื่องที่ 35 สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล

24 พ.ย.

ภาพนิ่ง1

สมป.จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชา IS   และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม สัมนาเวทีศักยภาพ ระดับประเทศ

หนังสือแจ้งโรงเรียน หนังสือแจ้ง สพม. สพป. บัญชีจัดสรรงบ รร.มัธยม บัญชีจัดสรรงบ รร.ประถม

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน พฤศจิกายน 24, 2015 in Uncategorized

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: