31กค

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

การเข้าลงทะเบียน ให้คลิกรหัสนี้เข้าได้เลย   http://goo.gl/forms/lfmxr8qJ6lmIf1Pf2

DownLoad…เอกสารแนบ

Advertisements