22สค

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จดหมายถึง รร.หน่วยเบิก จดหมายถึง สพป. จดหมายถึง สพม. ตารางการประชุม บัญชีจัดสรร รายชื่อ รร.ประถม รายชื่อ รร.มัธยม รายละเอียดการเข้าร่วมประชุม

Advertisements