6 พย 59 เอกสารการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง IS1 IS2 IS3 (3 in 1) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียนทุกคนที่เรียน IS (ม.1 ม.2 ม.4 ม.5) เล่มเดียวใช้ทั้ง 3 วิชา 3 ภาคเรียน พัฒนาโดยคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนชุมแพศึกษา เพื่อความเป็นมาตรฐานสากล

newis2-59

คลิกที่นี่

 

Advertisements